Hlavní obsah

climatic [klaɪˈmætɪk]

Vyskytuje se v

pás: climatic zonegeogr. podnebný pás

pásmo: time/climatic zonegeogr. časové/klimatické pásmo