Hlavní obsah

clamour, AmE! clamor [ˈklæmə]

Sloveso

  • for sth volat po čem, dožadovat se, dovolávat se čeho hlasitě, hlučně, rozzlobeněclamour against sthhlasitě protestovat proti čemu, bouřit se proti čemu