Hlavní obsah

chromosomal [ˌkrəʊməˈsəʊməl or -ˈzəʊməl]