Hlavní obsah

chemický

Přídavné jméno

  • chemicalchemické čištěnídry cleaning

Vyskytuje se v

čištění: dry-cleaningchemické čištění šatů ap.

postřik: chemical/aerial sprayingchemický/letecký postřik činnost

značka: chemical symbolchem. chemická značka

pokus: chemical experimentchemický pokus

proces: chemical processchemický proces

úprava: (chemical) water treatment(chemická) úprava vody

chemical: chemical and biological weaponschemické a biologické zbraně

nomenclature: chemical nomenclaturechemické názvosloví

ozone: ozone depleting substances(chemické) látky poškozující ozónovou vrstvu

property: chemical propertieschemické vlastnosti

chemický: dry cleaningchemické čištění