Hlavní obsah

characin

Nechtěli jste hledat:

charabancotevřený autokar, vyhlídkový autobus

characterpovaha, charakter, ražení

character actortypově vyhraněný herec, herec specialista

character assassinationútok na pověst, očerňování, snaha o zničení reputace

characterfulosobitý, mající osobité kouzlo

characteristiccharakteristika, příznačné/charakteristické/typické rysy/znaky

characteristicallypříznačně, charakteristicky

characterizationcharakterizace, popis

characterizecharakterizovat , být příznačný , vystihovat

characterlessnevýrazný, fádní, nezajímavý