Hlavní obsah

carbon [ˈkɑːbən]

Vyskytuje se v

disulphide: carbon disulphidesirouhlík

oxid: carbon dioxide/monoxideoxid uhličitý/uhelnatý

průklepový: tenký flimsy, kopírák carbon paperprůklepový papír

sněhový: carbon-dioxide extinguishersněhový hasicí přístroj

uhelnatý: carbon monoxideoxid uhelnatý

uhličitý: carbon dioxideoxid uhličitý

uhlíkový: carbon fibresuhlíková vlákna

carbon: chem. carbon (di)sulphidesirouhlík