Hlavní obsah

caravanning [ˈkærəˌvænɪŋ]

Vyskytuje se v

obytný: obytný přívěscaravan, AmE trailer

přívěs: obytný přívěsBrE caravan, AmE trailer, velký mobile home