Hlavní obsah

capably [ˈkeɪpəblɪ]

Vyskytuje se v

schopný: be capable of doing sth/able to do sth/equal to sthbýt schopný čeho

všechen, všechna, všechno: be capable of anything, stop at nothingbýt schopný všeho

způsobilý: legally competent to do sth/capable of sth, plně, věkem sui jurisprávně způsobilý

capable: práv. legally capableprávně způsobilý