Hlavní obsah

caloric [kəˈlɒrɪk or ˈkælərɪk]

Přídavné jméno