Hlavní obsah

burgle [ˈbɜːgəl]

Sloveso

Vyskytuje se v

burgle: We've been burgled.Vykradli nás.