Hlavní obsah

burglar [ˈbɜːglə]

Vyskytuje se v

mířit: He was pointing his gun at the burglar.Mířil zbraní na lupiče.

burglar: burglar-proofzajištěný proti vloupání