Hlavní obsah

burglar [ˈbɜːglə]

Vyskytuje se v

mířit: Mířil zbraní na lupiče.He was pointing his gun at the burglar.