Hlavní obsah

branka

Nechtěli jste hledat:

brand(obchodní) značka, známka

branotruby

brambleostružiník

branchvětev

branch linevedlejší trať

branch offodbočovat, větvit se

branch outrozšířit/rozvětvit své aktivity/činnosti/pole působnosti

brandedznačkový

brandishohánět se, hrozit, (hrozivě) mávat

brand name(obchodní) značka, značka výrobku