Hlavní obsah

borrowing [ˈbɒrəʊɪŋ]

Vyskytuje se v

borrow: be (living) on borrowed timemít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouho

borrow: Can I borrow a pen?Mohu si půjčit pero?

borrow: He borrowed 50 pounds from me.Půjčil si ode mě 50 liber.

can: Can I borrow your pen?Můžu si vypůjčit vaše pero?

půjčit si: Mohu si půjčit tvé auto?Can I borrow your car?