Hlavní obsah

booth [buːð or buːθ]

Vyskytuje se v

polling booth: polling boothsvolební místnost

vandalize: The phone booth was vandalized.Telefonní budku poničili vandalové.