Hlavní obsah

banning [ˈbænɪŋ]

Vyskytuje se v

export: ban on export(s)zákaz vývozu

overtime: overtime banzákaz práce přesčas

put on: put a ban on sthuvalit omezení na co

zákaz: nápis No smoking!, nařízení a ban on smokingZákaz kouření!

zrušit: lift a ban on sthzrušit zákaz čeho

navzdory: He went there in spite of the ban.Šel tam navzdory zákazu.

vývoz: ban on the export of sthzákaz vývozu čeho

zakázat: She was banned from seeing her children.Měla zakázáno vídat své děti.

ban: be banned from sthmít zakázáno co