Hlavní obsah

asymptomatic [æˌsɪmptəˈmætɪk or eɪ-]