Hlavní obsah

arousing [əˈraʊzɪŋ]

Vyskytuje se v

aroused: get sexually arousedvzrušit se sexuálně

arouse: arouse suspicionvzbudit podezření

podezření: vzbudit podezřeníraise/arouse suspicion