Hlavní obsah

annoyed [əˈnɔɪd]

Vyskytuje se v

jít: get on sb's nerves, annoy sb, get up one's nosejít komu na nervy