Hlavní obsah

amen [ˌeɪˈmen or ˌɑːˈmen]

Citoslovce

  • slovo na konci modlitbynáb.amen, staň se