Hlavní obsah

amen [ˌɑːˈmen or ˌeɪˈmen]

Citoslovce

  • slovo na konci modlitbynáb.amen, staň se