Hlavní obsah

adopted [əˈdɒptɪd]

Vyskytuje se v

approach: adopt/take a cautious approach to sthpřistupovat obezřetně k čemu

stanovisko: zaujmout stanoviskotake a stand, adopt an attitude

svůj, svá, své, svoje: vzít si za své dítěadopt

opatření: učinit/přijmout (potřebná) opatřenítake/adopt measures, přípravy ap. make provision for sth

zaujmout: zaujmout postoj k čemuadopt a stance on sth