Hlavní obsah

adopted [əˈdɒptɪd]

Vyskytuje se v

approach: adopt/take a cautious approach to sthpřistupovat obezřetně k čemu

stanovisko: take a stand, adopt an attitudezaujmout stanovisko

svůj, svá, své, svoje: adoptvzít si za své dítě

opatření: take/adopt measures, přípravy ap. make provision for sthučinit/přijmout (potřebná) opatření

zaujmout: adopt a stance on sthzaujmout postoj k čemu