Hlavní obsah

administratively [ədˈmɪnɪstrətɪvlɪ]

Vyskytuje se v

body: administrative bodysprávní orgán

officer: administrative officeradministrativní pracovník

správní: správní řízení/rozhodnutíadministrative procedure/decision