Hlavní obsah

Roman [ˈrəʊmən]

Přídavné jméno

  • týkající se antického Římařímský o starém Římě ap.Roman numeralřímská čísliceRoman lawřímské právo

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

empire: the Holy Roman EmpireSvatá říše římská

snail: Roman snailhlemýžď zahradní

time: the time of the Roman Empireobdobí Římské říše

wrestling: Graeco-Roman wrestlingzápas řeckořímský