Hlavní obsah

Ekvádor

Nechtěli jste hledat:

ejector seatkatapult, katapultovací sedadlo

ekenuzně se protloukat, žít z ruky do úst, živořit

eke outvyžít/vydržet co nejdéle , šetřit si

elaboratekomplikovaný, složitý

elaboratelypropracovaně, složitě

elaborate onrozvést, rozvíjet, doplnit

elaborationrozpracování, rozvedení, rozvinutí

elapseuplynout, uběhnout, minout

elasticguma , elastik(a), elastická tkanina