Hlavní obsah

Czechoslovakian [ˌtʃekəsləʊˈvækɪən or -kəslə- or -kəʊslə-]