Hlavní obsah

žalobce

Vyskytuje se v

plaintiff: find for the plaintiffrozhodnout ve prospěch žalobce

žalobce: public prosecutor, prosecuting officer/AmE attorneystátní žalobce