Hlavní obsah

řítit

Vyskytuje se v

záhuba: be on the road to ruin, head for disaster, ride for a fallřítit se do záhuby

passage: hovor. back passageřiť, konečník