Hlavní obsah

čtyřpokojový

Vyskytuje se v

bedroom: two-bedroom/three-bedroom flattřípokojový/čtyřpokojový byt

čtyřpokojový: three-bedroom flat/AmE apartmentčtyřpokojový byt