Hlavní obsah

plural [ˈplʊərəl]

Vyskytuje se v

marriage: plural marriagepolygamie, mnohoženství

second person: second person pluraldruhá osoba množného čísla

voter: plural votervolič s právem ve více volebních okrscích

číslo: singular/pluraljednotné/množné číslo

množný: in the pluralv množném čísle

plurál: in the pluralv plurálu