Hlavní obsah

hessian

Nechtěli jste hledat:

he's(on) je

hesitancyváhavost, nerozhodnost

hesitantváhavý, nerozhodný, zdráhavý

hesitate(za)váhat, být nerozhodný, otálet

hesitation(za)váhání, rozpaky, otálení

heterodoxneortodoxní

heterogeneityheterogenita, heterogennost, různorodost

heterogeneousheterogenní, různorodý, nestejnorodý

heterosexualheterosexuální

heterosexualityheterosexualita

heřmánekc(h)amomile

HesenskoHesse

hesenskýHessian

heslářindex, list of entries

heslopassword, watchword

heslovitýbrief

heslovýpassword

heterogenita, heterogennostheterogeneity, heterogeneousness

heterogenníheterogeneous

heterosexuálheterosexual