Hlavní obsah

expiration date

expirationvypršení, uplynutí, zánik, konec

datedatum

datedatle, datlovník

Vyskytuje se v

expiration: expiration dateden vypršení platnosti, AmE datum spotřeby zboží

platnost: expiration datedatum vypršení platnosti