Hlavní obsah

copy editor

copykopie, duplikát , průklep

editoršéfredaktor, vydavatel