Hlavní obsah

yerro

Vyskytuje se v

vocación: errar la vocaciónminout se povoláním

chybovat: Errar es humano.Chybovat je lidské.

šlápnout: errar el tiro, dar paso en falsošlápnout vedle nevyjít záměr, zmýlit se v úsudku

errar: errar el blanconetrefit se