Hlavní obsah

vyhotovení

Vyskytuje se v

vyhotovení: en dos ejemplares, por duplicadove dvou vyhotoveních