Hlavní obsah

verbal

Vyskytuje se v

sintagma: sintagma nominal/verbaljmenné/slovesné syntagma

činný: voz (verbal) activaling. činný rod slovesný

děj: acción verballing. slovesný děj

komunikace: comunicación no verbalneverbální komunikace

přísudek: predicado verbalslovesný přísudek

slovesný: perífrasis verbalslovesná opisná vazba

vazba: perífrasis verbalslovesná opisná vazba

vzor: paradigma verbalslovesný vzor

nonverbální: comunicación no verbalnonverbální komunikace

verbal: locución verbalslovesná vazba