Hlavní obsah

vaca

Podstatné jméno ženské

  1. las vacas flacas/gordas hubená/tučná léta

Vyskytuje se v

flaco: las vacas flacasobdobí utahování opasků, hubená léta

gordo: vacas gordastučná léta, doba hojnosti

vaca: las vacas flacas/gordashubená/tučná léta

hovězí: carne de vacahovězí maso

kec: ¡Chorradas!, ¡Caca de la vaca!Kecy!

kráva: vaca lecheradojná kráva

kravský: estiércol de vacakravský hnůj

maso: carne de vacahovězí maso

mléko: leche de vaca/cabra/ovejakravské/kozí/ovčí mléko

napršet: cuando las ranas críen pelo, cuando las vacas vuelenaž naprší a uschne

nouze: época de las vacas flacasobdobí nouze

opasek: época de las vacas flacas(období) utahování opasků

uschnout: Para las calendas griegas., Cuando las ranas críen pelos., El día en que las vacas vuelen.Až naprší a uschne.

caca: caca de (la) vacafuj!, bakaný zákaz dítěti