Hlavní obsah

urinario

Přídavné jméno

  • močovýanat. aparato urinariovylučovací soustavaanat. meato urinariomočovodanat. vejiga urinariamočový měchýř

Vyskytuje se v

vejiga: vejiga urinariamočový měchýř

cálculo: cálculos urinariosmočové kameny

kámen: cálculo biliar/renal/urinariomed. žlučový/ledvinový/močový kámen

vylučovací: aparato urinarioanat. vylučovací soustava

měchýř: vejiga urinariamočový měchýř

močový: vías urinariasanat. močové cesty

urinario: anat. aparato urinariovylučovací soustava