Hlavní obsah

tectónico

Vyskytuje se v

zlom: geol. tektonický zlomfalla tectónica