Hlavní obsah

título

Vyskytuje se v

grado: título de gradobakalářský titul nejnižší univerzitní titul

homologación: homologación de títulos extranjerosuznání zahraničních titulů

mistrovský: título de campeónmistrovský titul

papír: valores , títulos , efectos cenné papíry

písmo: título escrito en negritanadpis psaný kurzívou

titul: título académicoakademický titul