Hlavní obsah

superlativo

Vyskytuje se v

superlativ: superlativo absoluto/relativosuperlativ absolutní/relativní