Hlavní obsah

superficie

Vyskytuje se v

esférico: geom. superficie esféricapovrch koule

obsah: superficie del cuadradogeom. obsah čtverce

plocha: superficie de ventaprodejní plocha

plošný: unidad de superficieplošná jednotka

povrch: superficie de la Tierrazemský povrch

užitný: superficie útilužitná plocha

vyplavat: salir a la superficievyplavat na povrch

výpočet: cálculo de la superficiegeom. výpočet plochy

zemský: superficie de la tierrazemský povrch

lepivý: superficie ligeramente pegajosamírně lepivý povrch

prodejní: superficie de ventaprodejní plocha

superficie: superficie de la Tierrazemský povrch