Hlavní obsah

superado

Vyskytuje se v

překážka: superar un obstáculopřekonat překážku

překonat: superar las expectativaspřekonat očekávání

překonávat: superar (las) dificultades, přen. salir del barrancopřekonávat obtíže

krize: superar la crisispřekonat krizi

obtíž: superar/vencer/salvar (las) dificultadespřekonat obtíže