Hlavní obsah

soustava

Podstatné jméno, rod ženský

  • sistema m(ústrojí) aparato m(sestava prvků stejného užití) batería fmat. dvojková soustavasistema m binariofyz. metrická soustavasistema m métricoastron. sluneční soustavasistema m solar

Vyskytuje se v

číselný: numeración číselná soustava

desetinný: sistema métrico decimaldesetinná soustava měr a vah

dýchací: sistema respiratorioanat. dýchací soustava

homogenní: sistema homogéneofyz., chem. homogenní soustava

krychlový: sistema cúbicominer. krychlová soustava

kubický: sistema cúbicominer. kubická soustava

měnový: sistema monetarioměnová soustava

oběhový: sistema circulatoriooběhová soustava

římský: numeración romanařímská číselná soustava

sluneční: sistema solarastron. sluneční soustava

vylučovací: aparato urinarioanat. vylučovací soustava

aparato: aparato circulatoriooběhová soustava

binario: sistema binariodvojková soustava

locomotor: aparato locomotorpohybový aparát, pohybová soustava

métrico: sistema métricometrický systém, metrická soustava

numeración: numeración arábigaarabská číselná soustava

sistema: chem. sistema periódicoperiodická soustava prvků

solar: sistema solarsluneční soustava

urinario: anat. aparato urinariovylučovací soustava

soustava: sistema binariomat. dvojková soustava