Hlavní obsah

sordo

Vyskytuje se v

souhláska: consonantes sonoras/sordasznělé/neznělé souhlásky

bolest: dolor suave/agudo/fuerte/sordomírná/prudká/silná/tupá bolest

trochu: Es un poco sordo.Je trochu nahluchlý.

hluchý: hacerse el sordodělat se hluchým

poleno: estar más sordo que una tapiabýt hluchý jako poleno