Hlavní obsah

sintomatolog��a

Nechtěli jste hledat:

sintomáticosymptomatický

sintomatologíasoubor příznaků

sintonía(vy)ladění

sintonización(vy)ladění, naladění

sintonizadorladicí, vylaďovací

sintonizar(vy)ladit, naladit

sinuosidadvlnitost, zvlněnost

sinuosokřivý, klikatý

sinusoidalsinusový

sinusoidesinusoida