Hlavní obsah

siglo

Vyskytuje se v

přelom: a la vuelta del siglona přelomu století

v, ve: en el año/siglo pasadov minulém roce/století

devatenáctý: siglo diecinuevedevatenácté století

století: siglo diecinuevedevatenácté století

věk: por los siglos de los siglos, in sécula (seculórum)na věky věků, do skonání věků