Hlavní obsah

septuagésimo

Vyskytuje se v

setenta: los (años) setentasedmdesátá léta část století

měřit: Mido un metro setenta.Měřím metr sedmdesát.