Hlavní obsah

retroacci��n

Nechtěli jste hledat:

retrominulý, vztahující se k minulosti, retro

retroacciónreakce, zpětná vazba

retroactividadzpětná působnost, retroaktivita

retroactivoretroaktivní, zpětný, se zpětným účinkem

retroalimentaciónzpětné působení, zpětná vazba, odezva

retroalimentarposkytnout zpětnou vazbu, reagovat, odpovědět

retrocedercouvnout, ustoupit, vrátit se

retrocesiónnávrat, vrácení

retrocesocouvnutí, ustoupení, ústup

retroexcavadorabagr, rypadlo