Hlavní obsah

retardo

Vyskytuje se v

retardo: retardo mentalmentální retardace

zpomalený: movimiento (uniformemente) retardadofyz. (rovnoměrně) zpomalený pohyb