Hlavní obsah

regularizaci��n

Nechtěli jste hledat:

regularidadpravidelnost, souměrnost, rovnoměrnost

regularizaciónupravení, srovnání, uspořádání

regularizadorregulující, upravující, usměrňující

regularizardát do pořádku, uspořádat, regulovat

regularmenteobvykle, běžně, pravidelně

regulativoregulativní, usměrňující, upravující

regurgitaciónregurgitace

regurgitarvracet potravu

regusto(pa)chuť

rehabilitaciónrehabilitace, rehabilitování