Hlavní obsah

readmisi��n

Nechtěli jste hledat:

readaptarpřizpůsobit

readmisiónopětovné přijetí

readmitirznovu přijmout

reafirmaciónopětovné potvrzení

reafirmar(znovu) potvrdit

reagrupaciónpřeskupení, přeskládání

reagrupamientopřeskupení, přeskládání

reagruparpřeskládat, přeskupit

reajustarupravit, pozměnit, přizpůsobit

reajusteúprava, reforma